PROSJEKTER

Krågenes boligfelt

  • Vi planlegger

  • Solrike Krågenes

  • Et idyllisk boligfelt

  • Vi er med fra A-Å.

  • Bli med på reisen!

Krågenes boligfelt er en del av vår visjon for fremtiden. I samarbeid med Rosfjordgruppen har vi begynt å bygge boligdrømmen for våre kunder.
 
Det nye opparbeidede boligfeltet ligger i landlige omgivelser ved Krågenesvannet på Lunde i Farsund. Tomtene ligger åpent med meget gode solforhold. Korte vei til lista-strendene, idrettsanlegget i Alcoa- parken og med ca 4 km til Farsund sentrumskjerne gjør dette til et sentralt og attraktivt boligfelt. Det er opparbeidet 2 lekeplasser i boligfeltet komplett med apparater. Området er ferdig opparbeidet med asfalt, lys og gangfelt!
 
Området rundt er friområde og fredet. Et rekreasjonsområde - med god tilgang til veier og stier i området.
 
Alle tomtene er regulert for bygging av eneboliger, inkl. frittliggende garasje og bod.
 
Det er ingen byggeklausul på området.
 
Tomtenes størrelse varier fra 400m2 til 1,2 mål. De flest er 600-750 m2

Tomtekjøpere har også mulighet til å kjøpe en andel av fellesområde for garasjeanlegg/lagringsted om man ønsker mere plass utover selve tomtene.
 
Tomteprisene begynner fra kr 690,000 - 750,000.
For pris på hus i kjede ta kontakt.


Ønsker du mer informasjon om Krågenes boligfelt? 
Se vår hjemmeside
 
Share by: